• Svenska
  • Engelska

liveprint.info

Testutskrifter


När programmet är installerat och de första inställningarna är gjorda så är det dags att testa funktionaliteten i LivePrint.

Välj utskrift motsvarande vilken skrivare som du har installerad.
Zebra ZPL ger utskrifter i ZPL-språket, EPL i EPL-språket och Windows mot skrivare med Windows drivrutiner.

Utskrifter Online via webben - Alltid rätt etikett/blankett - info@liveprint.info