• Svenska
  • Engelska

liveprint.info

Hur installerar jag en Generic/Text Only-skrivare?


Fråga:
Jag ska installera en Generic/Text Only-skrivare och undrar hur man gör detta.

Svar:
Välj Start / Inställningar / Skrivare och Fax i Windows och där ska finnas ett val Lägg till skrivare.

  • Klicka på Nästa
  • Klicka på Lokal skrivare som är ansluten till datorn, välj denna även om det är en skrivare som är ansluten via din arbetsgrupp.
  • Välj den port som skrivaren är ansluten till (eller ska anslutas till). Vanligt är LPT1-n, COM1-n eller USB. Klicka Nästa
  • Välj sedan Generic och Generic / Text Only. Klicka Nästa
  • En fråga som dyker upp är om du vill göra en testutskrift. Det ska du inte göra. Bästa sättet att testa är att göra det från LivePrint under Advanced setup, Printers, Magage printer. I dialogen väljer du skrivartyp Zpl eller Epl. Därefter får du tillgång till testutskrift o.s.v

  • Eventuellt får du upp denna dialogrutan. Behåll befintlig dirvrutin.
    Utskrifter Online via webben - Alltid rätt etikett/blankett - info@liveprint.info