• Svenska
 • Engelska

liveprint.info

Första uppstart. Hur gör jag?


Fråga:
Jag har installerat LivePrint och startat det för första gången. Några inställningar behöver göras. Kan ni förklara lite närmare?

Svar:
Tryck på Simplified Setup. I dialogen som visas ska du välja vilken etikettskrivare som du har installerad. Du kan välja mellan...

 • Zebra printer with ZPL Language (single label)
 • Zebra printer with EPL Language (single label)
 • Label printer via Windows driver (single label)
 • Windows printer (labelsheets)

  De tre första är rena etikettskrivare med etiketter i en löpande bana eller på rulle. De formaten som kan väljas i Simplified Setup är 105x220 (utan kvittodel) och 107x251 (med kvittodel).

  Sedan måste du välja en windowsskrivare som din etikettskrivare är kopplad emot. För de två första, Zebra ZPL och EPL, kopplas skrivaren via Generic / Text Only-skrivare. Dessa skrivare använder sitt eget språk och behöver därför inte någon windows drivrutin i den vanliga meningen.

  För det tredje alternativet, via Windows driver, så ska etikettskrivaren vara installerad med en egen windows drivrutin och då kan vilken etikettskrivare som helst användas.

  Fjärde alternativet, Windows printer (labelsheets), betyder att du använder en vanlig laserskrivare för utskrifterna. De etikettark som kan användas är stående A4 med två etiketter i bredd utan kvittodel, motsvarande med kvittodel och en liggande A4 med tre etiketter i bredd.  Du ska också välja skrivare för utskrifter på vanliga A4-papper. Klicka och välj.
  Om du har valt Zebra ZPL eller EPL så får du, när du trycker OK, upp en dialog där du kan ladda ner grafiska symboler till skrivaren, EDI-symbol, viktsymboler osv. Tryck helt enkelt Download to printer så laddas skrivaren med symbolerna. För att verifiera nerladdningen så tryck på Print directory list så ska det komma ut en etikett med information om nerladdade symboler.

 • När OK-knappen tryckts i Simplified Setup
  Utskrifter Online via webben - Alltid rätt etikett/blankett - info@liveprint.info